Hatha Yoga

Betydning
(Sanskrit). Ordet Hatha-yoga stammer fra ”ha”, der betyder ”sol”, og ”tha”, der betyder ”måne”, og ordene refererer til det varme og kolde åndedræt gennem henholdsvis højre og venstre næsebor. ”Ha” er den varme, kreative og fysiske (pingala). ”Tha” er det kølige, mentale eller psykiske (ida). ”Ha” og ”tha” refererer til nervesystemets to funktioner − det sympatiske og parasympatiske.

Hatha-yoga er en bestemt gren inden for yogasystemet. I hatha-yoga forsøger man at få kontrol over det fysiske legeme og åndedrættet ved at praktisere yogaens fysiologiske discipliner. Formålet med kropskontrollen er at gavne meditationsprocessen. Hatha-yoga skal standse alt, hvad der udefra forhindrer meditation ved at ”binde” det fysiske legemes, sansernes og tankernes uønskede aktiviteter. Metoden er åndedrætskontrol kombineret med fysiske stillinger (asana). Reelt er hatha-yoga kun indledning og forberedelse til raja-yoga (mental yoga).

Oprindeligt var det alene hensigten at styrke det fysiske legeme og gøre det til et egnet redskab for menneskets højere principper, men i nutiden misforstås det som regel. Åndsvidenskaben oplyser, at hatha-yoga blev benyttet af den første fysiske menneskerace (den lemuriske). I den lemuriske rodrace skulle mennesket bringe den fysiske organismes forskellige organer og muskler under bevidsthedens kontrol. Ved hjælp af fysiske øvelser lærte mennesket at kontrollere hjerteslaget, åndedrættet, legemstemperaturen osv. De kropslige funktioner sker nu automatisk. Hatha-yoga opretholder en harmonisk balance i kroppen ved at rense den. Øvelserne hæmmer nedbrydningsprocessen i det fysiske legeme, holder stofskiftet i orden og forbedrer koncentrationen. Det er muligt at nå til en vis grad af psychomental abstraktion og udvikle nogle af de lavere æteriske og astrale kræfter ved hjælp af fysiske øvelser og stillinger, som regulerer åndedrættet, eller med andre psykofysiske metoder.

Hatha-yoga inkluderer både en fysisk øvelse, en fokusering på et af chakraerne og et mantra. Det kan ikke anbefales at bruge teknikkerne fuldt ud, for det er farligt, medmindre de udføres under tilsyn af en kompetent yoga-lærer og i kombination med de højere former for yoga. En teknik i hatha-yoga er pranayama (åndedrætskontrol), som er et indgreb i kroppens normale og sunde åndedræt. Det anbefales kun i meget få tilfælde, hvor en chela er avanceret relativt langt både mentalt og åndeligt.

Desværre er fysiske øvelser attraktive for gennemsnitsmennesket, fordi de tilsyneladende er nemme at praktisere. Det er altid sikkert og desuden en forudsætning for en discipel at praktisere de højere former for yoga – f.eks. jnana-yoga, raja-yoga, bhakti-yoga, og karma-yoga, for det er yoga-former, der stimulerer den uselviske indsats i hverdagen.